Enesejuhtimine; EST Vol1

Enese juhtimine on palju raskem kui teiste juhtimine. Sellel on peamiselt kaks põhjust, teistele võib öelda asju, mis endale ei meeldi ning kui ise jätad midagi tegemata, võib karistus olla märksa leebem.

Tulemuslik elu algab enda teadlikust juhtimisest. Kuidas juhtida teisi sinna, kuhu soov on minna, kui juht ise järgi longib? Seega juhtimise nurgakiviks on enese juhtimine.

Inimesed loovad harjumused ja harjumused isiku – harjumused on aga otseselt seotud ajakasutusega, mille kaudu luuakse tulemused.

Ajakasutus on tähtsaim osa juhi ja inimese tööelu osas üldse. Õigest planeerimisest sõltub nii kodune kui töö tulemuslikkus.

Kuidas elada  elu nii, et see vastaks suuremal või vähemal määral ootustele? Steven Covey oma raamatus, “Väga efektiivse inimese 7 harjumust” annab suurepärase ülevaate printsiipidest, mis meie ootusi ja eeldusi omavahel võiksid paremini põimida. Kordan üle kolm harjumust:

1. Ole proaktiivne – selle printsiibi taga on initsiatiivikus, mitte ainult algatamine kui selline, vaid teadmine, et olen oma valikute eest vastutav.

2. Alusta lõppeesmärki silmas pidades – juhtides ettevõtet või perekonda, kõigil on sisemine pilt sellest, millise pere või äri osa sooviksime olla. See on vähemal või rohkemal määral meie programmis juba sees, sest peret loov isa, kelle enda isa ei olnud heaks eeskujuks, tõotab olla oma lapsele paremat.
Väga keeruline on luua tulemuslikku äri ja elu, ilma lõpp eesmärki silmas pidades. Mida soovime saavutada, kuhu välja jõuda, kellega ja millal?

3. Sea esmatähtis esikohale – tee neid asju ja planeeri neid asju, mida kõige rohkem väärtustad. Kui perekond on sinu elus tähtis, siis veeda pereliikmetega aega, panusta ja investeeri. See on põhimõte, mis juhib teie elu, mitte TODOlist, mis ei lühene ega lühene.

Enese juhtimine algab harjumusest, mis loovad tulemused.

Alusta kohe ülal nimetatud kolme harjumuse elluviimisega! Elu näitab, et mida kauem viivitad, seda suurema tõenäosusega see, mida soovid, ei täitu, samas kui alustad kohe mõne uue harjumuse loomisega, vana muutmisega ning seda 21päeva järjest, lood tugeva eelduse uuele leheküljele oma elus, kas tööalaselt või perekondlikus kontekstis.

You may also like...

Loading...