Kui juht lubab kõike…

Iga juht seisab aegajalt silmitsi otsustega, mida on raske elluviia, sest see läheb “midagi” maksma. Alati mitte raha, vahest suhteid, aga palju enam populaarsust. Enamus inimesi tahab meeldida kellelegi. Juht, kes tahab meeldida oma töötajatele soovib olla nende meelejärgi. Kusjuures ei ole lihtne meeldida kõigile. Selleks peaks tegema kõike, mida teised tahavad. Kõike! Kui lapsevanema ainus soov on oma lastele meeldida, siis piiride seadmine on küll üks vale tegevus.  Näiteks piiramatus koguses magusa söömine, karjastujookide joomine. Mis võiks olla selle tagajärg?

Rahulolu? Õnnelik olemine? Ehk katkised hambad ja valutav kõht. See aga  ei ole kindlasti juhtimine, see on korralagedus.

Me seame piirid, mida võiks nimetada ka väärtusteks. Kui väärtused on selged on palju lihtsam juhtida. Näiteks on ettevõtte väärtus inimesed. Meie hoolime oma inimestest ja klientidest. Inimene kui omaette väärtus. Otsuseid tehes, inimesi värvates lähtume sellest, et inimene on ettevõtluse kese.

Kinnisvarafirma Uus Maa on nimetanud oma põhiväärtusteks meeskond, inimesed ja kliendi ootuste ületamine. Seda teavad kõik töötajad. Need väärtused on ettevõtte alustala, nendest lähtutakse.

Kui juhil tuleb väärtuste põhiseid otsuseid langetada, siis ongi need enamjaolt rasked. Need lähevad maksma. Pahameel, rahulolematus ja vastuseis.

Juhi ülesanne on muutuste protsesse käigus hoida, nende pidev kommunikeerimine. Mugavustsoon on esimene muutuste vastane, kellega tuleb tegeleda koheselt ja argiselt.

Seega hea juhtimine ei ole niivõrd poulaarsuse küsimus, kui  visiooni elluviimine, arvestades väärtusi, mis on eelnevalt kokkulepitud.

You may also like...

Loading...