Edukate saladus – kaks korda samasse auku ei astu

Kuulasin hiljuti üht head podcasti, kus psühholoog Dr. Henry Cloud rääkis asjadest, mis edukaid ja tulemuslikke inimesi eristab kõigist teistest. Toon ära kaks nendest –

Best-Success-Quotes1. Nad ei astu samasse auku kaks korda. Väljendus, mis viitab korduvale eksimusele on tegelikult midagi, mis ütleb, et targad said veast esimesel korral aru. Jah nad eksivad, aga erinavates olukordades. Mõistes, et see oli viga, see ei toiminud, liigutakse edasi ning vaadatakse uues suunas. Nad ei käi mustreid pidi, mis viitavad juba ammu, et see suhe või töökoht või sõltuvus on destruktiivne.

Nad on lahenduste keskesed, otsides uusi lahendusi, mis võiks olla toimivad ja anda tulemust. Nad ei looda, et äkki hakkab tööle, vaatame ehk veel pool aastat, nende katsetamise aeg on tunduvalt efektiivsem ja pragmaatilisem.

Või ka vastupidi, palju pikem. Nad ei ole kärsitud, katsetades tunduvalt kauem kui inimene, kelle tulemused on alla loodetu. Jõuavad edu ära oodata.

2. Nad mõistavad, et teisi inimesi ei ole võimalik muuta. Me ei muuda kedagi. Me mõjutame, suuname, manipuleerime, aga muutuse alge peab tulema inimeselt.

Mehed soovivad muuta oma naisi ja naised oma mehi, treenida ja õpetada, aga tulemus on tegelikult null, sest soovimatu muutus on vägivaldne ning ei oma pikas perspektiivsis head mõju.

Asju, mis eritavad edukaid ja tulemuslikke nendest, kes seda ei ole, on kindlasti veel, kuid ülal toodud on arengu ja inimesuhete vaatenurgast põhilised.

Kas nõustud?

You may also like...

Loading...