Kui surnud juht jookseb

Toomas istus oma laua taga. Ta ei teadnud, mis edasi saab. Ta nõjatas pea kätele, ohkas. Vist nii sügavalt ei olnud ta seda kunagi varem teinud. Kümmekond minutit tagasi teatas tema firma juhtkond, et tema teeneid enam ei vajata. Põhjendus oli pikk, aga Toomas teadis, mis tegelikult juhtus. Ta oli viimased 6 aastat juhtinud infotehnoloogia ettevõttes üht suuremat osakonda ilma kordagi tegelikult puhkamata. Elu pöörles meeletul kiirusel. Kõige selle keskel läks Toomas mõni aasta tagasi lahku oma naisest, kes kolis lastega teise linna elama ning viimaste nägemine on jäänud, mida aeg edasi, harvemaks. See ja palju muud on muutunud Toomast, tema meeskond on jäänud ilma juhita. Toomas on tühi olnud juba viimased kolm aastat, aga ta jooksis edasi, kuni tänaseni, mil teda tabas reaalsus.

Kui aeg on keeruline on vaja juhte, kes juhivad teistmoodi, kui siiani. Vajame suurepäraseid juhte. Alguse lugu on primitiivselt selge, juhtimine vajab energiat. Keegi on öelnud, et mitte miski pole inspireerivam, kui entusiastlik juht. Aga selleks on vaja mõista, et energiaämber peab olema täis. Tühjalt jooksmine viib varem või hiljem katastroofiliste tagajärgedeni.

Vestlesin ühe tippjuhiga, kelle harjumuste kohta püüdsin selgust saada. Need oli eeskujulikud ja täiuslikud nagu ikka, aga üllatus oli suur, kui ta toonitas seejuures hoopis asju, mida ta väldib. Ta ütles, selleks et juhina suudaks olla parimas vormis ei tule ainult teha trenni, puhata õigesti, süüa targalt, hoida oma suhted korras kodus ja ülal, vaid teadlikult hoiduda teatud asjadest.

“Millest näiteks,” küsisin ma? “Näiteks osadest inimestest, naeratas ta.”

“Aga ka lihtsalt kellelgi meeldimine võib olla suur energiatarbija või imago hoidmine.”

Saksa lüürik Anke Maggauer-Kirsche on öelnud, et “Homme näeme, millest täna teada ei tahtnud.” Teisisõnu kui me täna ei pööra tähelepanu juhtimise ja juhtide kvaliteedile saame homme halbu teateid.

Ühed juhid erinevad teistest, mitte sõnade ega ka tegude, aga ka mitte tulemuste, vaid suurepäraste inimsuhete poolest. Kusjuures selleks, et saavutada häid majanduslikke tulemusi ei pea olema suurepärane juht, majanduslikud ja ärilised oskused kompenseerivad muu, aga selleks et saada häid majanduslikke tulemusi ja inimrahulolu samaaegselt on vaja juhte kes hoolivad inimestest.

Elame keerulisel ajal. Majandus, poliitika, julgeolek kõik käivad kui kikivarvul. Juhtimine on fookuses. Jälgime juhte, püüame analüüsida nende kindlameelsust otsuste tegemisel ning eluolu muutmisel.

Juhtimine on üks kõige rohkem vaadeldud ja kõige vähem mõistetud nähtusi maa peal.“ on öelnud poliitika teadlane ja ajaloolane James MacGregor Burns.

Häid juhte on vähe, sest hea juhtimine on raske. Kehva juhtimist on meie ümber nii palju, et inimesed on sellega juba harjunud. Kui me aga harjume millegagi, mis on halb või mitte nii hull, ei lähe asjad paremaks, otsevastupidi palju halvemaks ja lõppevad hilinenult ja jõumeetodil.

Lugesin viiest valkonnast, millele keskendudes võiks juht saavutada uut hingamist ning koguda energiat, mis nii hädavajalik suurepäraseks juhtimiseks. Esiteks on hing, mille eest tuleb hoolt kanda. Teiseks perekond, kolmandaks rõõm oma tööst, neljandaks puhkus ja viiendaks füüsiline koormus.

Suurepärane juhtimine nõuab palju energiat. Juht peab olema terve, selleks et olla edukas teiste juhtimisel.

You may also like...

Loading...