Kuidas sa kõlad?

Lisaks sellele, et orkester koosneb erinevatest inimestest, koosneb see ka erinevatest instrumentidest. Kõigil on oma osa etendada. Nende koos toimimine on müstiline kunst, mida vähesed valdavad.

Mida kõrgemal tasemel orkester mängib, seda valjemini kostub välja ebakõla. Seda saab küll ajutiselt kompenseerida mõne teise instrumendi soolo või lihtsalt valjema esitlusega, aga mustalt mängimine ei jää kellelegi märkamata, varem või hiljem häirib see kellegi kõrva.

Asi ei ole professionaalsuses, see on eelduseks, et üldse mängida maailma parimas ja Euroopa vanimas  kollektiivis Viini Filharmoonikud. See 1842 loodud Euroopa vanim kollektiiv on tuntud  peamiselt kõla tõttu, mida nende esitlus loob, mitte parimate solistide või oma pilli valdajate järele. Nende erilisus on kõla.

Tulles ettevõtluse tasemele on meie tooteks mingi ese või teenus. Võistleme selle nimel, et olla teistest kasumlikum või väljapaistvam. Mõõdame edu läbi numbrite.

Aga organisatsiooni tõeline mõõteühik on tema kõla. See, kuidas meeskond, samal ajal, sama eesmärgi nimel toimib. Ühtsus on tunne, millel on oma kõlapilt.

Maailma parim ei ole tingimata maailma suurim, kasumlikum, vaid see kes kõlab ajas ja ruumis ühtne, sünergiast pakatav ja inspireeriv.

Kuula oma kolleegi, juhti, sekretäri, püüa hoida oma fookus ühtses taktis. See muudab oluliselt ettevõtte kõlapilti, kui keegi ei püüa kellestki üle rääkida, kiiremini joosta, vaid iga meeskonna liige saab teha tööd, mis midagi tähendab kõigi jaoks.

You may also like...

Loading...