Institutsioon vs liikumine

Institutsioone on raske muuta. Nad põhinevad kindlatel reeglitel ja on paindumatud. Süsteemi toimimise eelduseks on kontroll. Institutsioonid hoolivad omadest ja on keskendunud kitsama rühma hüvede tagamisele.

Liikumised on paindlikud, kontrollimatud ning juhinduvad visioonist. Nende juhtimine käib alt ülesse mudeli järgi, juhindudes üldsuse rikastamise (loe väärtuse loome) printsiibist. Juhi roll on luua eesmärgile jõudmiseks vajalikke tingimusi ja väärtusi. Liikumised on avatud ja mõeldud kõigile.

Martin Lutheri eesmärk ei olnud luua institutsiooni, vaid liikumist, mis teeb asju teisti ja loob paremat mõju.

Meil on vaja rohkem liikumisi.

You may also like...

Loading...