Mida sa arstidest ootad?

Esimese asjana haridust. Me eeldame, et arst on õppinud arstiks. Me ei huvitu, kas ja kui palju ta teeb joogat, sööb või ei söö hamburgereid, usub ufodesse või ei usu, me eeldame, et tal on haridus. Ajakohane ja asjakohane.

Teiseks me ootame intelligentsust. Brain processing power. 

Kumbki ei räägi moraalsusest. Teise maailmasõja algatajad olid nii haritud kui ka intelligentsed. Ülikooli haridus ei ole vastus maailmarahule, kes iganes püüab vastupidist väita peab tutvuma probleeme tekitanud ajalooliste isikute taustaga. Ma ei vastandu haridusele ega intelligentsusele, ma toon välja, et üksnes haridus ja intelligentsus ei ole vastused maailma probleemidele.           

Arukus on aga eelmisest väga eristuv. Täis ja kõikehõlmav arusaam, kuidas maailm päriselt toimib ja seda igal tasandil.

Cov-19 viiruse pandeemia on paljastanud,  et haritud ja intelligentsed inimesed ostavad kokku wc paberit. Haridus ega intelligents ei ole vastus superinimeseks olemisele ega paradiisile maapeal. Ka maailmakorraldust on proovitud erinevaid, kommunismi, sotsialismi, demokraatiat ja kõigi nende segu. “Mõõgaga kristlased” tõid samuti kõike muud, kui rahu maa peale.

Füüsika kuulub nii arukuse kui ka matemaatika osakonda. Fotosüntees, valgus, miks taevas on sinine, heli ja selle liikumine, elekter jne. Neid asju õppides mõistame ehk pisut, kuidas füüsiline maailm toimib. Samas kas füüsikat tundes tekib meil järsku arusaam, kuidas toimib edukas abielu? Muidugi mitte. Üsna sageli on suure intelligentsiga inimestel puudu sotsiaalsetest oskustest. Haridusest oleks muidugi kasu paremaks abieluks, aga suurim kasu tuleb arukusest.

Kuidas toimivad mehe ja naise suhted?
Mis on raha ja kuidas rahaga arukalt toimetada?
Elu ja surma mõistmine.
Kannatustest arusaamine.
Ajast arusaamine.
Elu erinevad etapid ja nendega kohanemine.
Inimloomuse mõistmine…

…nendest asjadest arusaam toimub läbi arukuse, neid ei panda kokku laboris. Need kommunikeeritakse suust kõrva läbi õpetaja, kes on arukas. Sügavamad ja peidetud arusaamad on vaimsed ja nendest arusaamine nõuab arukust. 

Kuningas Taavet ütleb, et Jumala tundmine on arukuse algus. Raske on mõista vaimset tasandit, kui ei tunne Jumalat. Tahad olla arukas, otsi Jumala tarkust, see on tarkuse algus.

 

You may also like...

Loading...