Mida sa vajad rohkem, raha või elumõtet?

Maslowit on hakatud valesti tõlgendama. Ta ei loonud püramiidi, vaid nimetas vajadused. See vajaduste hierarhia on kaasaja populaarpsühholoogia tuletis.
Näiteks kui sa oled vaene, kas sul polegi muud tähendust vaja, kui täis kõht ja peavari? Aga kuidas siis läheneda vangilaagrites ellujäänutele, kellel polnud sageli kumbagi, põhivajadused ei olnud täidetud, aga oli soov ja tahe otsida tähendust selles, mis toimus ja jäid ellu.
Tähendus eeldab muidugi usku, et elumõte on olemas. On midagi, mille nimel tegutseda ja otsida.
Usk on alati inimestest suurem, muidu ulbiks inimene omas mahalas. 

PS! Usust üksnes muidugi ei piisa, peab ka otsima.

You may also like...

Loading...