Teeni kvaliteet ära!

Sõidan sageli bussiga. Tänapäeva bussid on mugavad, neis on piisavalt ruumi ja privaatsust. Aga siis, kui on väga külm, unustab bussijuht sooja sisse keerata või nagu täna, õues on soe ja bussis on palav, sest radiaatorid kütavad täiega.

Me elame ajastul, kus väga palju head tehnoloogiat on abiks ja suudab elukvaliteeti parandada. Igal tehnoloogial, mis on jõudnud laia kasutusse on väga selge eesmärk, see on lahendanud mingi probleemi, mis selle kasutajaid otseselt või kaudselt aitab.

Aga inimene? Vaatamata geniaalsele tehnikale, mille looja teab, miks see loodi jääb inimene „jalgu“. Mis on bussijuhi eesmärk? Viia reisijad punktist a punkti b. Tehnoloogia arenedes me ootame lisaks punktist a punkti b viimisele lisaks ka kuidas kogemuse täitmist.

Kui lood midagi, küsi kuidas inimene selle teisele inimesele „kohale viib“ nii, et see tehnoloogia või teenus teist inimest maksimaalselt hästi teeniks. Ilusad hotellid on hooned, kvaliteedi annab neile inimene.

Asjad on mehaanilised, inimene annab neile elu(kvaliteedi). Kasuta tehnoloogiat inimeste teenindamiseks, teenid sissetuleku ja lugupidamise.

You may also like...

Loading...